Uprawnienia do pływania sprzętem motorowodnym

Uprawnienia sternika motorowodnego, przy wynajmie motorówki czy skutera wodnego wymagane są nie tylko w naszym kraju. Przy wynajmie sprzętu zostaniemy o nie poproszeni w każdym kraju unii. Dla tego warto wyrobić sobie taki dokument.

Oczywiście w Polsce istnieją wyjątki i można w niektórych przypadkach pływać bez patentu. Polskie prawo pozwala na pływanie po wodach śródlądowych  jednostkami o długości kadłuba do 7,5 metra. W przypadku motorówek, które w polskim prawie określane są jako “jachty motorowe”, nie trzeba uprawnień, jeżeli  porusza się jednostkami o mocy silnika poniżej 10 kW (13,6 KM). Można również  kierować mocniejszymi jednostkami (np. o mocy 75 kW). W takim wypadku długość kadłuba nie może przekraczać 13 metrów, a prędkość maksymalna musi być ograniczona 15 km/h.

We wszystkich innych przypadkach, niezbędne będzie dysponowanie Patentem Sternika Motorowodnego.

Patent ten umożliwia prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz  jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm (Mil morskich) od brzegu, w porze dziennej. Osoba zapisująca się na kurs musi mieć ukończone 14 lat.
Posiadacze patentu w wieku poniżej 16. roku mogą pływać jachtami motorowymi o mocy silnika do 60 kW (~81,6 KM).
Aby zdobyć patent sternika motorowodnego, trzeba przejść kurs i zdać egzamin w uprawnionym ośrodku.
Uprawnienia wydane w Polsce obowiązują na całym świecie.

Jak długo trwa szkolenie

Szkolenie teoretyczne i praktyczne przeciętnie trwa dwa dni i najczęściej organizowane jest w trybie weekendowym.
Należy sprawdzić, czy organizator ma uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu. Pozwala to na zdanie egzaminu tuż po zakończeniu kursu.

Egzamin

Egzamin taki składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Teoria

Część teoretyczna to 75 pytań testowych, zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć egzamin, należy prawidłowo odpowiedzieć minimalnie na 65 pytań. Maksymalny czas przeznaczony na rozwiązanie zestawu to 90 minut.

Przygotowując się do części testowej musimy znać nie tylko podstawy budowy jachtów motorowych oraz ich silników, ale także zasady manewrowania jachtami motorowymi i skuterami wodnymi oraz podstawy locji (czyli bezpiecznej i sprawnej żeglugi). Dodatkowo zdając egzamin teoretyczny musimy dysponować wiedzą z zakresu ratownictwa wodnego oraz meteorologii.

Egzamin praktyczny

Dla każdego zdającego, komisja egzaminacyjna, przygotowuje indywidualne zadania.
Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy prawidłowo wykonać wszystkie zadania egzaminacyjne.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu egzaminu.

W zakres umiejętności praktycznych sternika motorowodnego wchodzą odejście i dojście od/do nabrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, a także prowadzenie jachtu przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzanie. Trzeba wykazać się umiejętnością kierowania załogą oraz adekwatną reakcją  w czasie alarmu “człowiek za burtą”.

Warunkiem zdania całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich elementów obu jego części. Żadna z części składowych egzaminu nie może być powtarzana. Osoba nieletnia podchodząca do egzaminu musi przedstawić zgody rodziców lub opiekunów na uprawianie turystyki wodnej oraz uiścić stosowną opłatę.

Zapraszamy do naszej wypożyczalni skuterów wodnych.